בודק הפוליגרף

בודק הפוליגרף הוא המקצוען המבצע את בדיקת הפוליגרף והמפענח של תוצאותיה.

מכורח תפקידו של בודק הפוליגרף נגזרת אחריות רבה הדורשת ממנו להיות בעל הכשרה מתאימה בתחומים שונים כגון: פסיכולוגיה, פיזיולוגיה , תורת הניסוח והתשאול וכמו כן מחייבת את בודק הפוליגרף להיות בעל ניסיון בתחום החקירות.

באחריותו של בודק הפוליגרף  לספק לנבדק את התנאים האופטימאליים לקראת הבדיקה וזאת על מנת שיוכל לוודא כי הבדיקה אובייקטיבית, סטרילית והנבדק כשיר ככל האפשר לקראתה.

במהלך הבדיקה מציג בודק הפוליגרף לנבדק שאלות שונות שנבחרו לאחר לימוד יסודי של נושא הבדיקה תוך כדי כך שהנבדק מחובר למכשיר הפוליגרף הרושם ומקליט את תגובותיו הגופניות המתעוררות לאור השאלות שנשאל.

לתגובות אלה ממתין בודק הפוליגרף לצורך פענוח תוצאות הבדיקה והוא מנתח אותך בהתבסס על העובדה כי שינויים קיצוניים בתגובות הנבדק מצביעים על חרדה וחשש שייתכן ונובעים מהניסיון להסתרת האמת.

אם כן, הכשרתו ומיומנותו של בודק הפוליגרף וכמובן השאלות ששאל הם בין הגורמים המכריעים המשפיעים על תוצאות בדיקת הפוליגרף ומעלים את מהימנותה.

לפרטים נוספים לחץ כאן