פוליגרף

פוליגרף, גלאי שקר, הוא כלי שימושי בקרב מעסיקים וחוקרי משטרה .הוא הומצא בארצות הברית בשנות העשרים.
מקור השם פוליגרף מיוונית ומשמעותו רב רישום מכיוון שהוא מציג מידע בעזרת רישומים וגרפים רבים.
פוליגרף נועד לצורך איבחון האם אדם דובר אמת או שקר. 
פוליגרף מבוסס על ההנחה שמחשבות ורגשות  מתבטאים באופן פיזי בגוף האדם גם כאשר הם אינם מועברים בצורה מילולית ומכאן שכאשר אדם מסתיר את האמת או משקר מתרחשות אצלו  תגובות גופניות בלתי נשלטות כגון:לחץ דם גבוה, קצב מוגבר של פעימות הלב, גירוי בעור והזעה.
שיטת איבחון באמצעות פוליגרף מתמקדת בהצגת שאלות מהותיות ושאלות סרק לאדם הנחקר. 
בזמן הבדיקה על ידי פוליגרף מחברים לנחקר גלאים שונים המודדים את השינויים המתרחשים בגופו בתגובה לשאלות שנשאל בהתבסס על ההנחה שהשינויים שיופיעו מצביעים על כך שהוא אינו דובר אמת וגופו מגיב כך כתוצאה ממצב לחץ וחרדה מגילוי עובדה זו. 
פוליגרף משמש בעיקר בחקירות פליליות למרות עובדת היותו הוכחה בלתי קבילה בבית משפט מכיוון שפענוח תוצאות הבדיקה הם פועל יוצא של פרשנות החוקרים.

לפרטים נוספים לחץ כאן